Innovatie is doen!


Gewoon doen!

Gewoon doen!

Er zijn vouchers van, je hebt er een platvorm van en het is ‘de’ remedie om de economie weer uit het slop te krijgen. Tenminste als je politici en beleidsmakers moet geloven. Ze heulen ermee. Tegelijkertijd is er geen begrip zo uitgehold. Ik heb het natuurlijk over ‘innovatie’.

Een CARP* column uit maart 2009!

Wat is innovatie eigenlijk? Niemand heeft er een eenduidig antwoord op. Eén ding is zeker, antwoorden bevatten meestal andere uitgeholde begrippen als ‘vernieuwend’, ‘inspirerend’ en ‘creatief’. Ik focus me nooit zo op definities. Maar als het een beetje van alles is, is het meestal niks.

Wikipedia spreekt bij innovatie over het invoeren van ideeën, goederen, diensten en processen. Breed, maar helder. Helaas is het begrip gekaapt door de overheid. Als die het over innovatie heeft, dan gaat het over ‘samenwerken’ en ‘krachten bundelen’.  Gezellig hoor, maar kan iemand mij vertellen wat daar innovatief aan is?

Sprout bracht enige tijd geleden fraude van innovatievouchers aan het licht. Een SP politicus werd om een reactie gevraagd. Hij had enige tijd geleden al gepleit om innovatievouchers alleen beschikbaar te stellen voor ‘octrooiaanvragen’. “Omdat dat één van de randvoorwaarden is van innovatie, het vastleggen van vernieuwing”.  Randvoorwaarde? Een beginnetje hooguit! In sommige gevallen.

Innovatie is niets als het niet uitgevoerd wordt. Een idee alleen heeft geen waarde. Een octrooi in een la heeft geen betekenis voor de samenleving. Dit maakt van innovatie geen motor voor de economie, maar net zo’n lege huls als het begrip in een beleidsplan.

De overheid zou, al dan niet met subsidies, moeten stimuleren innovaties tot uitvoer te brengen. Stimuleer het delen en het ondernemen, niet het vastleggen of ‘leren innoveren’.

Innovatie is doen!

Advertisements

About droomzaken

ondernemend investeerder
This entry was posted in CARP columns and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s