Meer risico nemen of juist spreiden?


Dag van de informal

Het event werd geleid door Rens de Jong, die tussendoor nog bij de heren van BNR aanschoof om in het programma ‘Zakendoen met’ uitgebreid van gedachten te wisselen met BANN-voorzitter Harry Helwegen. Onze partner en locatiesponsor UtrechtInc. toonde een prikkelend filmpje waarin ondernemers aan het woord werden gelaten over hun kijk op informal investors in Nederland.

'Mr. Trend'

Nadat Helwegen zelf de zaal ook nog een welkomstwoordje gaf en Rinke Zonneveld vanuit het Ministerie van EL&I zijn licht liet schijnen over het ondernemerschap, was het de beurt aan ‘Mr. Trend’ himself.
Dave Berkus baarde met zijn indrukwekkende presentatie opzien door te verhalen over de 86 bedrijven waar hij als particuliere investeerder meer dan eens in heeft geïnvesteerd. Volgens Berkus is een belangrijke voorwaarde voor succesvol investeren dan ook risicospreiding. Dit heeft hem sinds 2003 dan ook geen windeieren gelegd, maar hij moest toch toegeven dat van alle winst die hij maakte in de afgelopen jaren 90% daarvan maar uit 4 bedrijven kwam. Berkus stelde ook dat veel angels de laatste tijd samenwerken in een netwerk onder het mom van risiscospreiding. Hij sloot af met een anecdote waarin hij liet zien niet altijd succesvol te zijn geweest met zijn investeringen. Hij las een brief voor waarin hij in 1995 werd gevraagd of hij wellicht interesse had om 100k te investeren in amazon.com. Met het antwoord dat hij destijds gaf (‘keep me informed’), zou hij naar eigen zeggen zo’n 33 miljoen zijn misgelopen.

Zijn verhaal over risicospreiding werd aangesterkt door Marianne Hudson van de Angel Capital Association. Ook zij was vanuit de Verenigde Staten gekomen om het een en ander los te laten over de cijfers van Angels in de Verenigde Staten in vergelijking met die in Europa. Zij presenteerde de uitkomsten uit een grootschalig onderzoek naar de trends in de Europese risicokapitaalmarkt. Hierin kwam het grote verschil naar voren tussen de risicovolle manier waarop Amerikanen investeren en de meer gematigde Europese investeringen.

Daarna was het tijd voor de laatste spreker van de dag, Peter Paul de Vries, die in een interview door Rens de Jong aan de tand werd gevoeld, waarna de leeuwenkuil van start ging.

de ondernemers

8 ondernemers, waarvan er één op het laatste moment met een wildcard het podium mocht betreden, kregen een minuut de tijd om hun plannen te presenteren voor een vakkundige jury, bestaande uit Henk Keilman, Floris van Alkemade en Mark Voerman. Niet alleen de leeuwen moesten worden doorstaan door de ondernemers, maar ook Jort Kelder kon hen af en toe flink het vuur aan de schenen leggen, wat het voor de toeschouwers niet minder interessant maakte. Vanuit de Investeerdersclub en UtrechtInc. was Snappcar naar voren geschoven om hun goedkopere en efficiëntere manier van auto’s huren te presenteren. Uiteindelijk was het aan Siete Hamminga van Robin Radar Systems om de prijs mee naar huis te nemen. Het feit dat hij al voor 3 miljoen euro aan orders had binnengesleept om zijn radar-systeem, dat vogels al van ver detecteert op vliegvelden en windmolenparken, zou wel eens meegeholpen kunnen hebben in de beslissing van de jury.

Jort Kelder

Tijdens het drukbezette walking dinner na afloop kregen alle ondernemers ook de kans om op informele wijze hun plannen te presenteren, waar uiteraard gretig gebruik van werd gemaakt. Jort Kelder riep tijdens zijn tafelspeech de Nederlandse informals op om wat meer uit hun hok te komen. ‘We hebben gezichten nodig, succesvolle rolmodellen waar andere informals zich aan kunnen spiegelen’, aldus Kelder. Al met al gaf de dag een frisse kijk op het hedendaags investeren.

About droomzaken

ondernemend investeerder
This entry was posted in BANN, Informal Investment, UtrechtInc and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s