PERSBERICHT Middag van de Financiering: Meer kansen als partijen in financiering zich in elkaars wereld verdiepen


Er is toenemende vraag van (startende) ondernemers naar financiering door andere kapitaalverschaffers dan banken en er zijn informele investeerders op zoek naar goede business cases.

Maar de brug tussen die twee kan steviger. Zowel ondernemers als investeerders hebben baat bij meer kennis over elkaar en over andere relevante partijen die betrokken zijn bij innovatiefinanciering. Dat concluderen de deelnemers aan de Middag van de Financiering, een initiatief van het Ministerie van EL&I, Syntens Innovatiecentrum, Agentschap NL en De InvesteerdersClub.

De middag draaide om de behoeften en knelpunten van ondernemers enerzijds en financiers anderzijds op de kaart te zetten. Beide legden hun ervaringen voor aan de deelnemers van de dag. Leden uit De Investeerdersclub leverden opbouwende kritiek op de “live pitches” van de vijf ondernemers om hun businesscases aan te scherpen. In de loop van de middag ontdekte men zo een aantal gedeelde knelpunten en kanse,

Goede Pitch is kort en krachtig
Ondernemers moeten duidelijk zijn over het waarom van de financieringsvraag. Investeerders willen horen wie de ondernemer is, wat hij kan, wat hij gaat doen en wat hij daarvoor nodig heeft. Ook is van belang dat de investeerder weet wat de ondernemer bereid is daarvoor terug te geven. Een groot aandachtspunt voor informal investors is de “exit”. Ongeveer na vijf jaar wil een investeerder verder en moet de financierings ronde voldoende hebben opgeleverd.

Persoonlijkheid ondernemer is doorslaggevend
Voortbordurend op de klik tussen ondernemer en investeerder, kregen de investeerders de vraag voorgelegd wat nou belangerijker vinden” de vent of de tent” De persoon van de ondernemer blijkt in de meeste gevallen doorslaggevend. Zoals een van onze leden formuleerde ” Als de ondernemers goed is, komt het met dat businessplan wel goed.”

“De Middag is door alle deelnemende partijen zeer positief ontvangen,” concludeerde Mirco Rossi, sr. projectmanager Ministerie van EL&I. ” De samenwerking tussen Ministerie EL&I Syntens en AgentschapNL in de vorm van de Middag van de Financiering is een goed zet gebleken om partijen op het gebied van innovatiefinanciering bij elkaar te  brengen.”

About droomzaken

ondernemend investeerder
This entry was posted in Informal Investment, information meeting and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s