BLOG | Ze begrijpen me niet (UtrechtInc)


Vier misverstanden over investeerders. 

De relatie tussen ondernemer en investeerder blijkt steeds maar weer een lastige. Hier is al veel over geschreven, zoals de briljante analogie van de ontdekkingsreiziger en de bramenplukker. Toch is het vreemd, aangezien ze uit hetzelfde hout gesneden lijken te zijn.  Zeker informals zijn vaak zelf ook nog steeds ondernemer. Waarom is er dan toch zo vaak sprake van onbegrip en onenigheid? Laat ik beginnen met het aan de kaak stellen van de meest onnozele vooroordelen.

Ze begrijpen het niet 
“Investeerders begrijpen niet wat wij doen en snappen weinig van ondernemen in deze tijd”. Wat een onzin. Onbegrip is vaak een smoes om de aandacht af te leiden van eigen onwetendheid. Dit zou je van werknemers zelf niet accepteren. Als ‘ze’ je niet begrijpen, dan moet je het beter uitleggen of je aannames nog eens toetsen! Het is waarschijnlijker dat investeerders ondernemen en de risico’s ervan juist beter begrijpen. Te goed in ieder geval om zomaar geld te steken in iedere nerd met een laptop.

Nee! 
Het is voor een ondernemer vaak lastig te accepteren, als een investeerder ‘nee’ zegt. Zeker als de onderhandelingen al veel tijd en energie hebben gekost. Dit lijkt dan vaak verloren tijd, maar eigenlijk moet je hier als ondernemer blij mee zijn. Als je ook twijfelt aan elkaars meerwaarde, dan wordt de relatie er met een ingewikkelde aandelenconstructie er echt niet beter op. Investeerders weten dit. Ze zijn geen slapjanussen, risicomijdende zuurpruimen of ‘haters’ (wat ik letterlijk ergens las). Ze hebben je juist behoed voor een gegarandeerd drama. Betere vrienden kun je jezelf niet wensen.

Weinig risico 
Investeerders, vaak aangevuld met de toevoeging ‘Nederlandse’, nemen te weinig risico. Ook zo’n stelling waarvan het tegenovergestelde dichter bij de waarheid ligt. Toen vorig jaar een van onze startende investeerders zomaar €200.000 in een startup stak, hield ik dan ook mijn hart vast. Terecht zo bleek. Dure les voor de investeerder. Hoe meer ervaren de investeerder, des te beter in staat om risico’s in te schatten. Dus als een ervaren investeerder jouw bedrijf ziet zitten, dan heb je bingo. Als een minder ervaren investeerder in je bedrijf stapt, dan past enige voorzichtigheid.

Mensenwerk 
Wellicht cliché, maar uiteindelijk gaat het vooral over mensenwerk. De klik tussen twee (of meer) personen. Daarom duren de onderhandelingen zo lang. Geen huwelijk zonder verkering. In algemene zin over investeerders en ondernemers praten, zoals in deze column, is eigenlijk onmogelijk. Algemeenheden over dit onderwerp moet je met een zo’n groot mogelijke korrel zout te nemen. Anders dan banken en meer dan bij VC’s zijn informele investeerders nauwelijks inwisselbaar. Dit verklaart gelijk ook de grote onzin van alle bovengenoemde vooroordelen! Je zoekt niet EEN, maar DE investeerder.

 

About droomzaken

ondernemend investeerder
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s