Tag Archives: cash flow

Column (Brookz): waardering wonderland

Hoe waardeer je een bedrijf? Een vraag waar veel ondernemers op zoek naar privaat kapitaal en informele investeerders mee worstelen. Een eenduidig antwoord zou veel discussie voorkomen, maar is onmogelijk. Waardering is altijd subjectief. In deze column neem ik je … Continue reading

Posted in Brookz Column | Tagged , , , , | Leave a comment